Showing all 10 results

Bedd y Dyn Gwyn

£3.25

Stori antur wedi ei lleoli yn Affrica ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Addas ar gyfer disgyblion uwchradd ac oedolion sy’n dysgu Cymraeg.

An adventure story set in Africa at the close of the nineteenth century. A novel suitable for secondary school pupils and adult Welsh learners.

ISBN: 9780946962884 (094696288X)

Crwydro’r Môr Mawr

£3.99

Nofel fer gyffrous yn adrodd hanes y swyddog morwrol Robert Vaughan yn 1808 yn cyfarfod môr-ladron, yn wynebu terfysg ar fwrdd ei long ac yn cael ei ddal yng nghanol gwrthryfel am annibyniaeth wrth iddo gludo Sbaenes ifanc hardd ar draws yr Iwerydd i gyfarfod â’i dyweddi, gyda geirfa ddefnyddiol i ddysgwyr ar bob tudalen.

An exciting short novel accounting the story of the ship officer Robert Vaughan in 1808 who meets pirates, faces mutiny on board his ship and is caught in a national freedom uprising as he carries a beautiful young spanish woman across the Atlantic to meet her Venezuelan fiance, with a useful glossary for Welsh learners on each page.

ISBN: 9781855966567 (1855966565)

Glas y Sierra: Taith trwy Ddwyrain Sbaen

£4.99

“Yr argoel oedd y drwg … Dylwn fod wedi sylweddoli bod jincs wedi clwydo ar fy ysgwydd, fel rhyw dderyn bach melyn maleisus, ac y byddai’n dod â llu o fân anffodion i’n rhan yn ystod y gwyliau hyn …”
Ac felly y bu. Torrodd hen Volvo Estate yr awdur i lawr ddwywaith, a gwrthdaro ag Arabiaid ar yr autopista … Dygwyd bag llaw ei wraig ym Mharis … Bu glaw fel y Dilyw yn Medinaceli a niwl fel y fagddu dros Gastell Loarre … A boddwyd ei declyn clyw mewn peiriant golchi …
Ond cafodd Roger ac Anne Boore well hwyl ar agweddau eraill o’u taith trwy ddwyrain Sbaen a’r tu hwnt … doniolwch plant yn Denia ac Almazán … hanes ysgytiol gwarchae Numantia … rhamant cariadon Teruel … meysydd disgleirwyn Imón … trefi oesol Albarracín a Calatañazor … Mynachlog Piedra, “y lle harddaf yn y byd” … Heb sôn am gyfaredd mwyn Gorsaf Heddlu Poissy …

ISBN: 9781855968950

Gwrando ar fy Nghân – Heather Jones

£9.99

Hunangofiant y gantores boblogaidd Heather Jones. Mae’n dadlennu hanes ei phlentyndod, hanes ei phrofiadau fel mam ifanc a ddaeth yn feichiog yn 20 oed a hanes ei brwydr yn erbyn iselder wrth iddi ildio’i breuddwydion am gyfnod. Trwy’r uchafbwyntiau a’r iselfannau, mae Heather Jones wedi parhau’n un o enwau mwyaf cyfarwydd byd cerddorol Cymru.

The autobiography of the popular singer Heather Jones. She shares her experiences as a child, as a young mother when she became pregnant at the age of 20, and of her battle against depression. Through thick and thin, Heather Jones has remained one of Wales’s prominent figures in the musical scene.

ISBN: 9781855967793

Marchogion Crwydrol: Taith trwy Berfeddwlad Sbaen

£4.99

Ganol haf, a, braidd yn ddifeddwl efallai, mae’r awdur a’i wraig a’u hen Volvo coch cleisiog yn cychwyn ar daith trwy La Mancha ac Extremadura, ym mherfeddwlad grasboeth Sbaen.

O gynefin melinwyntog Don Quijote, ânt i gadarnle Marchogion Calatrava yn Almagro, ac i fynachlog Yuste yn ardal La Vera, lle treuliodd yr ymherodr hollbwerus Siarl V ei fisoedd gowtiog olaf … Nesaf i fryniau Las Hurdes, “y wlad heb fara” … ac i Mérida, gynt yn brifddinas Sbaen Rufeinig, heddiw’n drysorfa o adfeilion cain … Ac yn olaf i gysegr enwog Guadalupe, a chyfarfod annisgwyl â delwedd wyrthiol y Forwyn.

Ond y gwres yw’r gelyn. Ymysg yr holl fannau hardd hanesyddol, cysgod rhag yr haul yw’r delfryd, granizado rhewllyd yr amheuthun pennaf …

ISBN: 9781855968578

Taith i Awstralia

£8.99

Tua 1900 ymfudodd Capten Fred Boore o Awstralia i Gaerdydd – ddim mor rhyfedd, hwyrach, yn oes anterth y glo. Dros gan mlynedd wedyn aeth ei ŵyr Roger gydag Anne ei wraig ar drywydd yr hen longwr …

Dyma hanes eu hanturiaethau – difyr, doniol neu drychinebus – yn “y wlad wyneb-i-waered”: tapestri amryliw o didgeridoos a chargrilled bugs, trefi aur a fforestydd glaw, bwmerangs a Chinatowns, coalas, crocodeilod, criced a Chynfrodorion, a llu o Awstraliaid cyfeillgar ffraeth – y genedl siriolaf dan haul …

Ymwelwn â Melbourne (a’i hysbyty, gwaetha’r modd!), Sydney a’i fferis a’i phengwinod, riffiau Cairns, y batri aur yn Charters Towers, Ballarat, Brisbane, Townsville, Culfor Torres …

Cawn glywed hefyd am rai o Gymry Awstralia – o enwogion fel y Prif Weinidog William Morris Hughes hyd at yr anffodusyn Owen Owens, a’i chwythodd ei hun i dragwyddoldeb â chasgen rum. Ac nac anghofiwn am yr eisteddfodau …

ISBN: 9781855968165

Taith trwy Dde Sbaen

£4.99

“ … Codasom autovía arall wrth Puerto Lumbreras, ac ymhen ychydig roeddem yn Andalucía. Rhywle ffordd yma hefyd croeson ni’r ffin i hen deyrnas Granada …”

Mae llyfrau taith Roger Boore yn unigryw am eu cyfuniad gogleisiol o’r presennol a’r gorffennol – o ddisgrifiadau cyfoes lliwgar a hanesion gafaelgar o’r oes a fu.

Yn yr antur hon mae’r awdur a’i wraig yn crwydro rhai o fannau harddaf, hynaf a hynotaf Andalucía, yn cynnwys Córdoba, Sevilla, al-Zahra a’r Alhambra ledrithiol. Ceir sôn hefyd am swltanau Arabaidd anghofiedig, Rhyfel Cartref 1936-9, llofruddiaeth Lorca, a hirymarhouster rhyfeddol Manuel Cortés, a fu’n cuddio am 30 o flynyddoedd rhag dialedd Franco …

Ond yn y cyfamser, yn Wembley, mae’r Adar Gleision yn ymgiprys am Gwpan yr FA! …

ISBN: 9781855969520

Y Blaned Ddur

£3.25

Nofel fer mewn Cymraeg syml, yn adrodd helyntion dau filwr sy’n ca el eu cipio i blaned estron. Mae’r stori hon yn addas ar gyfer dysgwyr hefyd.

A short novel, about two soldiers who are captured and transported to an alien planet. Suitable also for Welsh learners.

ISBN: 9781855961876 (1855961873)

Yr Asiant Cudd

£3.50

Nofel i bobl ifanc am fachgen llawn dychymyg sy’n cael lle i amau mai dihirod yw ei ewythr a’i ffrindiau yn Llundain. Darluniau du-a -gwyn.

A novel for teenagers about an imaginative boy who suspects that his uncle and his friends in London are gangsters. Black-and-white illustrations.

ISBN: 9781855963009 (1855963000)