Showing all 5 results

Glas y Sierra: Taith trwy Ddwyrain Sbaen

£4.99

“Yr argoel oedd y drwg … Dylwn fod wedi sylweddoli bod jincs wedi clwydo ar fy ysgwydd, fel rhyw dderyn bach melyn maleisus, ac y byddai’n dod â llu o fân anffodion i’n rhan yn ystod y gwyliau hyn …”
Ac felly y bu. Torrodd hen Volvo Estate yr awdur i lawr ddwywaith, a gwrthdaro ag Arabiaid ar yr autopista … Dygwyd bag llaw ei wraig ym Mharis … Bu glaw fel y Dilyw yn Medinaceli a niwl fel y fagddu dros Gastell Loarre … A boddwyd ei declyn clyw mewn peiriant golchi …
Ond cafodd Roger ac Anne Boore well hwyl ar agweddau eraill o’u taith trwy ddwyrain Sbaen a’r tu hwnt … doniolwch plant yn Denia ac Almazán … hanes ysgytiol gwarchae Numantia … rhamant cariadon Teruel … meysydd disgleirwyn Imón … trefi oesol Albarracín a Calatañazor … Mynachlog Piedra, “y lle harddaf yn y byd” … Heb sôn am gyfaredd mwyn Gorsaf Heddlu Poissy …

ISBN: 9781855968950

Marchogion Crwydrol: Taith trwy Berfeddwlad Sbaen

£4.99

Ganol haf, a, braidd yn ddifeddwl efallai, mae’r awdur a’i wraig a’u hen Volvo coch cleisiog yn cychwyn ar daith trwy La Mancha ac Extremadura, ym mherfeddwlad grasboeth Sbaen.

O gynefin melinwyntog Don Quijote, ânt i gadarnle Marchogion Calatrava yn Almagro, ac i fynachlog Yuste yn ardal La Vera, lle treuliodd yr ymherodr hollbwerus Siarl V ei fisoedd gowtiog olaf … Nesaf i fryniau Las Hurdes, “y wlad heb fara” … ac i Mérida, gynt yn brifddinas Sbaen Rufeinig, heddiw’n drysorfa o adfeilion cain … Ac yn olaf i gysegr enwog Guadalupe, a chyfarfod annisgwyl â delwedd wyrthiol y Forwyn.

Ond y gwres yw’r gelyn. Ymysg yr holl fannau hardd hanesyddol, cysgod rhag yr haul yw’r delfryd, granizado rhewllyd yr amheuthun pennaf …

ISBN: 9781855968578

Taith i Awstralia

£8.99

Tua 1900 ymfudodd Capten Fred Boore o Awstralia i Gaerdydd – ddim mor rhyfedd, hwyrach, yn oes anterth y glo. Dros gan mlynedd wedyn aeth ei ŵyr Roger gydag Anne ei wraig ar drywydd yr hen longwr …

Dyma hanes eu hanturiaethau – difyr, doniol neu drychinebus – yn “y wlad wyneb-i-waered”: tapestri amryliw o didgeridoos a chargrilled bugs, trefi aur a fforestydd glaw, bwmerangs a Chinatowns, coalas, crocodeilod, criced a Chynfrodorion, a llu o Awstraliaid cyfeillgar ffraeth – y genedl siriolaf dan haul …

Ymwelwn â Melbourne (a’i hysbyty, gwaetha’r modd!), Sydney a’i fferis a’i phengwinod, riffiau Cairns, y batri aur yn Charters Towers, Ballarat, Brisbane, Townsville, Culfor Torres …

Cawn glywed hefyd am rai o Gymry Awstralia – o enwogion fel y Prif Weinidog William Morris Hughes hyd at yr anffodusyn Owen Owens, a’i chwythodd ei hun i dragwyddoldeb â chasgen rum. Ac nac anghofiwn am yr eisteddfodau …

ISBN: 9781855968165

Taith i Rufain

£7.99

Gwanwyn heulog yn Rhufain, a’r awdur a’i wraig yn crwydro i fyny ac i lawr y bryniau chwedlonol, o goridorau cain y Vatican a gwychder Michelangeloaidd y Capitol i balasau adfeiliog y Palatin Ymerodrol …

Mwynhânt hufen iâ ar y Piazza Navona, saltimbocca ger y Porta Pia, sgwrs anghyffredin ar y Grisiau Sbaenaidd, gorffwys traed yn y Capel Sistaidd …

Ceir yma lond gwlad o hanesion difyr am y gorffennol pell ac agos … y Celtiaid cynnar a orchfygodd Rufain (a’i cholli) … y Brython cyntefig a lofruddiodd ddarpar-Ymherodr … y Llynges Frenhinol yn gwarchod ymgyrch Garibaldi … ailddarganfod y Laocoön … ailddilladu Aphrodite … beirdd crafog ac anffodus … Pabau call, gwirion a milwriaethus … Ymerodron da, drwg, a thrychinebus …

 

ISBN: 978-1-78423-079-1

Taith trwy Dde Sbaen

£4.99

“ … Codasom autovía arall wrth Puerto Lumbreras, ac ymhen ychydig roeddem yn Andalucía. Rhywle ffordd yma hefyd croeson ni’r ffin i hen deyrnas Granada …”

Mae llyfrau taith Roger Boore yn unigryw am eu cyfuniad gogleisiol o’r presennol a’r gorffennol – o ddisgrifiadau cyfoes lliwgar a hanesion gafaelgar o’r oes a fu.

Yn yr antur hon mae’r awdur a’i wraig yn crwydro rhai o fannau harddaf, hynaf a hynotaf Andalucía, yn cynnwys Córdoba, Sevilla, al-Zahra a’r Alhambra ledrithiol. Ceir sôn hefyd am swltanau Arabaidd anghofiedig, Rhyfel Cartref 1936-9, llofruddiaeth Lorca, a hirymarhouster rhyfeddol Manuel Cortés, a fu’n cuddio am 30 o flynyddoedd rhag dialedd Franco …

Ond yn y cyfamser, yn Wembley, mae’r Adar Gleision yn ymgiprys am Gwpan yr FA! …

ISBN: 9781855969520