Showing all 10 results

Babi Cyffwrdd a Theimlo/Baby Touch and Feel: Nadolig/Christmas

£3.99

Sêr pefriog, dyn eira rhewllyd … Caiff Babi sawl cyfle i ‘gyffwrdd a theimlo’ gyda’r llyfr hyfryd a diogel hwn sy’n hybu dysgu cynnar.

Sparkling stars, frosty snowman … There are all sorts of textures for baby to explore in this safe and charming book that encourages early learning.

ISBN: 9781784230593

Cario a Chwarae/Carry and Play: Dyn Eira / Snowman

£3.99

Dewch i gwrdd â’r dyn eira a’r anifeiliaid sy’n ffrindiau ag ef yn y llyfr hyfryd hwn i’w gario o gwmpas. Addasiad Cymraeg Elin Meek o Carry and Play: Snowman.

Meet the snowman and his snowy animal friends in this lovely carry-around book. A Welsh adaptation of Carry and Play: Snowman by Elin Meek.

ISBN: 9781784230333

Cario a Chwarae/Carry and Play: Nadolig / Christmas

£3.99

Dwedwch helô wrth Siôn Corn a’i geirw yn y llyfr Nadolig hudolus hwn i’w gario o gwmpas. Addasiad Cymraeg gan Elin Meek o Carry and Play: Christmas.

Say hello to Santa and his reindeer in this magical carry-around Christmas book. A Welsh adaptation of Carry and Play: Christmas by Elin Meek.

ISBN: 9781784230357

Diwrnod Prysur Siôn Corn / Santa’s Busy Day

£5.99

Mae heddiw’n ddiwrnod mawr i Siôn Corn! Helpa fe i baratoi at ddiwrnod mwyaf hudolus y flwyddyn. Ymuna â fe wrth iddo ymweld â’r corachod, gwylio’r pengwiniaid yn rasio a chael ei sled yn barod at ei daith fawr, flynyddol. Addasiad Cymraeg Elin Meek o Santa’s Busy Day.

Today is a big day for Santa! Help him get ready for the most magical day of the year. Join Santa as he visits the elves, watches the penguin race and prepares his sledge for his annual, big journey. Elin Meek’s Welsh adaptation of Santa’s Busy Day.

ISBN: 9781784230616

Gwynfor y Wlithen a Achubodd y Nadolig

£5.99

Mae Gwynfor y Wlithen yn gyffrous iawn wrth i sach enfawr o anrhegion lanio gydag ergyd wrth ei hosan. Ond cyn hir mae’n sylweddoli nad iddo fe mae’r anrhegion! Sut bydd Gwynfor yn mynd â’r anrhegion i’r teulu sydd i fod i’w derbyn nhw? All un wlithen fach achub y Nadolig? Addasiad Cymraeg o Norman the Slug Who Saved Christmas gan Gwynne Williams.

When a sack of presents lands right by Gwynfor’s stocking he is overcome with excitement. But after a frenzy of unwrapping he realises that none of the presents were meant for him, but had in fact fallen off Father Christmas’s sleigh. Can one little slug save Christmas? A Welsh adaptation of Norman the Slug Who Saved Christmas by Gwynne Williams.

ISBN: 9781784230326

Out Of Stock

Pwy sy’n Dwad

£4.99

Cyflwyniad lliwgar a syml o un o hoff ganeuon plant Cymru dros gyfnod y Nadolig.

A colourful and simple introduction to a favourite Welsh song for Christmas.

ISBN: 9781855967786

Y Nadolig Cyntaf

£4.99

Stori ryfeddol Geni’r Iesu, wedi ei hadrodd mewn arddull syml sy’n ddelfrydol i blant bach.

A simple retelling of the magical story of Birth of Jesus on the first Christmas, ideally presented for young children.

ISBN: 9781784230029

Y Sioe Nadolig / The Christmas Show

£5.99

Mae pawb wedi bod yn ymarfer yn galed iawn ar gyfer y ddrama Nadolig, ond pan fydd y llenni’n codi, does neb yn disgwyl i un o’r bugeiliaid sbâr fod yn seren y sioe!

Everyone has been practising very hard for the nativity play, but when the curtain rises no one’s expecting a spare shepherd to steal the show!

ISBN: 9781855969759