Showing 1–16 of 37 results

Alecs Rider: 3. Traeth Sgerbwd

£7.99

Mae Alecs Rider, yr archysbïwr anfoddog yn ei arddegau, yn wynebu’i sialens fwyaf peryglus eto. Ar ynys breifat ger Ciwba, mae’r Cadfridog Sarov gwallgof o Rwsia wrthi’n dyfeisio cynlluniau ffrwydrol i ail ysgrifennu’r llyfrau hanes. Ar ei ben ei hun, gyda help dim byd ond llond llaw o ddyfeisiau cywrain, mae’n rhaid i Alecs ei drechu. Addas i ddarllenwyr 9-14 oed.

ISBN: 9781855969605

Alecs Rider: 4. Cyrch Eryr

£7.99

Wrth iddo ymlacio yn Ne Ffrainc mae Alecs Rider, asiant anfoddog MI6, yn gallu teimlo o’r diwedd fel unrhyw fachgen arall pedair ar ddeg oed – nes i ymosodiad sydyn, didrugaredd ar ei ffrindiau ei daflu’n ôl i mewn i fyd o drais a dirgelwch. A’r tro hwn mae MI6 yn troi’u cefnau arno. Mae Alecs yn benderfynol o ddilyn trywydd y bobl a ymosododd ar ei ffrindiau. Addas i ddarllenwyr 9-14 oed.

ISBN: 9781855969612

Bananas Glas: Nefydd y Marchog Drygionus a’r Ceffyl Hedegog

£4.99

Mae’n ddiwrnod y twrnamaint yng Nghastell Crecian, ond a all Dilys y Ddraig gadw Nefydd, y marchog drygionus, rhag mynd i helynt?

It’s the day of the jousting tournament in Crecian Castle, but will Dilys the Dragon succeed in keeping Nefydd, the mischievous knight, out of trouble?

ISBN: 9781784230753

Ben ar ei Wyliau

£3.50

Stori ddoniol ar gyfer plant yn adrodd rhagor o helyntion Ben D. Geidfran, y cawr o Gaerdydd, y clywyd amdano gyntaf yn Dannedd Gosod Ben. Darluniau du-a-gwyn.

An amusing story for children about the further adventures of Ben, the giant from Cardiff, who first appeared in Dannedd Gosod Ben. Black-and-white illustrations.

ISBN: 9781855961562 (1855961563)

Caeau Fflandrys

£5.99

Addasiad Cymraeg o Private Peaceful. Nofel am y Rhyfel Byd Cyntaf yn disgrifio diwrnod ym mywyd milwr ifanc. Wrth i’r Thomas Griffiths ifanc edrych yn ôl dros ei blentyndod o faes y gad yn y Rhyfel, mae ei atgofion yn llawn o fywyd teuluol yng nghefn gwlad Cymru.

ISBN: 9781855968462

Cyfres Bananas Gwyrdd: Trychinebau Deinosoriaid

£4.99

Stori hwyliog am ddeinosoriaid ar gyfer plant sy’n dechrau dysgu darllen, ynghyd â chyfle i liwio’r creaduriaid mawr. Mae Sam a Rosa yn gweld wyau deinosor yn yr amgueddfa, ond tybed a oes trychineb ar fin digwydd?

A fun and lively dinosaur story for children learning to read, with dinosaur pictures to colour. Sam and Rosa see some dinosaur eggs on their visit to the museum, but there’s always a dinosaur disaster waiting to happen!

ISBN: 9781784230746

Dan y Ditectif Treigladau

£5.99

Mae Dan yn dditectif go arbennig – mae e’n dditectif treigladau! Tyrd ar daith ddifyr i fyd y llythrennau yng nghwmni Dan a’i chwyddwydr, ac ymhen dim o dro, mi fyddi dithau hefyd yn dditectif treigladau penigamp.

Dan is a special detective – a mutation detective! Join Dan and his magnifying glass on a journey through the world of letters so that you can also become an excellent mutation detective.

ISBN: 9781855968028