Showing 1–16 of 43 results

Abracadabra (Barddoniaeth)

£3.95

Casgliad o gerddi hwyliog darluniadol yn llawn dychymyg a doniolwch yn cyflwyno pob math o gymeriadau eithafol.

A collection of illustrated entertaining poems full of imagination and humour presenting a variety of extreme character.

ISBN: 9781855965126 (1855965127)

Babi Ben

£4.50

Stori ddoniol am helyntion Ben y cawr wrth iddo ddysgu gofalu am ei faban newydd ac wrth iddo arwain protest yn erbyn dymchwel y stryd o dai lle y mae’n byw, i blant 7-9 oed. Dilyniant i Dannedd Gosod Ben a Ben ar ei Wyliau. 52 llun du-a-gwyn.

An amusing story about Ben the giant as he learns to look after his new-born baby and as he leads a protest against the demolition of the street of houses in which he lives, for children aged 7-9 years. Sequel to Dannedd Gosod Ben and Ben ar ei Wyliau. 52 black- and-white illustrations.

ISBN: 9781855966116 (1855966115)

Bananas Glas: Nefydd y Marchog Drygionus a’r Ceffyl Hedegog

£4.99

Mae’n ddiwrnod y twrnamaint yng Nghastell Crecian, ond a all Dilys y Ddraig gadw Nefydd, y marchog drygionus, rhag mynd i helynt?

It’s the day of the jousting tournament in Crecian Castle, but will Dilys the Dragon succeed in keeping Nefydd, the mischievous knight, out of trouble?

ISBN: 9781784230753

Cyfres Bananas Coch: Nadroedd ac Ysgolion

£4.99

Addasiad Cymraeg o Snakes and Ladders. Mae pawb yn yr ysgol yn ei galw hi’n ‘Wena wan’, ond does dim ofn Gwingo, neidr Tad-cu, ar Wena. Pan fydd hi’n mynd â Gwingo i’r ysgol ac mae hithau’n dianc o’i bag ysgol, bydd Wena’n wynebu pob perygl yn ddewr i’w hachub.

A Welsh adaptation of Snakes and Ladders. At school she’s called ‘weedy Wendy’ – but Wendy isn’t afraid of Slinky, Grandad’s snake. When she takes Slinky to school and he wriggles out of her school bag, Wendy will brave anything to rescue him.

ISBN: 9781855969650

Cyfres Bananas Gwyrdd: Trychinebau Deinosoriaid

£4.99

Stori hwyliog am ddeinosoriaid ar gyfer plant sy’n dechrau dysgu darllen, ynghyd â chyfle i liwio’r creaduriaid mawr. Mae Sam a Rosa yn gweld wyau deinosor yn yr amgueddfa, ond tybed a oes trychineb ar fin digwydd?

A fun and lively dinosaur story for children learning to read, with dinosaur pictures to colour. Sam and Rosa see some dinosaur eggs on their visit to the museum, but there’s always a dinosaur disaster waiting to happen!

ISBN: 9781784230746

Dan Draed Dan Glo

£4.99

Mae’r haf wedi cyrraedd ac, fel arfer, dyma’r tymor gorau i grwydryn fel Siencyn a’i ffrind bach ffyddlon, Dan Draed.

Un bore, mae Siencyn yn sylweddoli bod Dan yn sâl iawn. Mae’n argyfwng! Rhaid mynd â Dan at y milfeddyg . . . ond does gan Siencyn ddim arian i dalu’r bil. A oes unrhyw un yn fodlon helpu Siencyn a Dan Draed druan?

Dyma’r ail lyfr yng nghyfres Siencyn a Dan Draed – cofiwch chwilio am y teitlau eraill!

ISBN: 978-1-85596-850-9

Dan y Ditectif Treigladau

£5.99

Mae Dan yn dditectif go arbennig – mae e’n dditectif treigladau! Tyrd ar daith ddifyr i fyd y llythrennau yng nghwmni Dan a’i chwyddwydr, ac ymhen dim o dro, mi fyddi dithau hefyd yn dditectif treigladau penigamp.

Dan is a special detective – a mutation detective! Join Dan and his magnifying glass on a journey through the world of letters so that you can also become an excellent mutation detective.

ISBN: 9781855968028

Dyg a Dêf Diawledig

£4.99

Mae campau Dyg a Dêf, y ddau frawd blêr a drewllyd yn ddiarhebol o ddiawledig, gan droi bywydau pawb ben i waered! Maen nhw’n treulio’u diwrnodau yn gwylio’r teledu, yn chwarae gêmau cyfrifiadur ac yn cynllunio pob math o ddrygau, ond tybed a fydd Cwnstabl Fflat yn llwyddo i ddal y ddau ddihiryn?

ISBN: 9781855969216

Fferm Ffion

£5.99

Nofel wedi ei gosod yng nghefn gwlad yn dilyn blwyddyn o ddigwyddiadau amrywiol a chyffrous ym mywyd merch unarddeg oed a’i theulu sy’n agor eu fferm i ymwelwyr.

A novel with a rural setting following a year’s varied and exciting events in the life of an eleven year old girl and her family who open their farm to visitors.

ISBN: 9781855966741 (1855966743)

Gwen, fy Mrawd

£4.99

Er mai bachgen bach yw Gwyn, mae ganddo syniadau mawr. Yn y Cynllun Haf dim ond un peth mae e eisiau ei wneud – Cynllunio Dillad! Er y byddai’r plant yn ei alw’n Gwen am byth

ISBN: 9781855969230