Showing 1–16 of 50 results

Cyfres Bananas Coch: Nadroedd ac Ysgolion

£4.99

Addasiad Cymraeg o Snakes and Ladders. Mae pawb yn yr ysgol yn ei galw hi’n ‘Wena wan’, ond does dim ofn Gwingo, neidr Tad-cu, ar Wena. Pan fydd hi’n mynd â Gwingo i’r ysgol ac mae hithau’n dianc o’i bag ysgol, bydd Wena’n wynebu pob perygl yn ddewr i’w hachub.

A Welsh adaptation of Snakes and Ladders. At school she’s called ‘weedy Wendy’ – but Wendy isn’t afraid of Slinky, Grandad’s snake. When she takes Slinky to school and he wriggles out of her school bag, Wendy will brave anything to rescue him.

ISBN: 9781855969650

Dan y Ditectif Treigladau

£5.99

Mae Dan yn dditectif go arbennig – mae e’n dditectif treigladau! Tyrd ar daith ddifyr i fyd y llythrennau yng nghwmni Dan a’i chwyddwydr, ac ymhen dim o dro, mi fyddi dithau hefyd yn dditectif treigladau penigamp.

Dan is a special detective – a mutation detective! Join Dan and his magnifying glass on a journey through the world of letters so that you can also become an excellent mutation detective.

ISBN: 9781855968028

Dilyna’r Wennol

£4.99

Pan fydd Deiniol y wennol yn hedfan i Affrica, mae Merfyn yr aderyn du eisiau anfon neges ato. Ond mae Affrica’n bell i ffwrdd. A fydd dolffin chwim, camel diflas, crocodeil barus a mwnci direidus yn llwyddo i roi’r neges i Deiniol? Addasiad o Follow the Swallow.

ISBN: 9781855969452

Diwrnod Golch Rachel

£3.50

Cyfres wedi ei darlunio’n lliwgar yn portreadu bywyd yng Nghymru ar hyd yr oesau drwy gyfrwng straeon am gymeriadau hanesyddol amrywiol, i gydfynd â’r Cwricwlwm Cenedlaethol ym maes Hanes i ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2. Mae fersiynau Saesneg a fersiynau llyfrau maint mawr o’r straeon ar gael.

A colour illustrated series portraying life in Wales through the centuries by means of stories about the lives of various historical characters, to coincide with the History Curriculum for Key Stage 2 pupils. English versions and large size book versions of the stories are available.

ISBN: 9781855965607 (1855965607)