Showing 1–16 of 138 results

Out Of Stock

‘Dyn Ni yn Mynd i Hela Arth

£5.99

‘Dyn ni yn mynd i hela arth. ‘Dyn ni yn mynd i ddal un cry. Ers chwarter canrif bellach mae darllenwyr wedi bod yn swishi swashio a splashi sploshio’u ffordd yn hapus swnllyd drwy’r stori anfarwol hon. Dyma lyfr fydd yn cydio yn nychymyg plant a rhieni ym mhobman am flynyddoedd lawer.

‘We’re going on a bear hunt, we’re going to catch a big one.’ Children have been swishing and swashing, splashing and sploshing their way through this unforgettable story for a quarter of a century. A tale of a wonderful family outing that continues to grip the imagination of children and parents everywhere.

ISBN: 9781784230159

Amser Bath! / Bathtime!

£4.99

Helpa’r babanod i gael bath!

Gwylia’r lluniau’n newid wrth iti dynnu’r tabiau yn y llyfr hwyliog hwn i’r plant lleiaf.

Delfrydol at ddatblygu cyd-drefniant llaw a llygad.

ISBN: 9781855968806

Amser Bwyd! / Mealtime!

£4.99

Helpa’r babanod i fwyta’u cinio!

Gwylia’r lluniau’n newid wrth iti dynnu’r tabiau yn y llyfr hwyliog hwn i’r plant lleiaf.

Delfrydol at ddatblygu cyd-drefniant llaw a llygad.

ISBN: 9781855968790

Anti Dilys / Aunt Dilys

£5.99

Mae Anti Dilys yn dod i aros. Ac mae’n well i ti fod yn barod am hwyl a hanner, achos dwyt ti erioed wedi cwrdd ag anti sy’n union fel Dilys …

Aunt Dilys is coming to stay. And you’d better get ready for some serious fun, because you’ve never met an auntie quite like Dilys …

ISBN: 9781855969919

Arth Hen

£3.99

Stori hyfryd i blant, wedi ei darlunio’n lliwgar, am degan a roddwyd i gadw yn yr atig yn cael ei achub gan y teganau eraill.

A colourfully illustrated children’s story about a group of toys getting together to save a toy which has been stored away in the attic.

ISBN: 9781855961531

Beni a’i Fysedd Rhyfeddol

£4.99

Ydych chi ERIOED wedi gweld pysgodyn â bysedd? Naddo? Wel, doedd pysgod y môr ddim wedi gweld un, chwaith…..hyd nes iddyn nhw weld Beni!

ISBN: 9781855968813

Brechdanau Pry Cop

£5.99

Mae Alffi’n mwynhau bwyta popeth sy’n flewog, drewllyd, budr ac ych a fi! Ond ei hoff bryd o bell ydi … brechdanau pry cop! Addasiad Cymraeg o Spider Sandwiches

ISBN: 9781784230371

Brenin y Tŷ / The King Cat

£5.99

Dyw bywyd cath ddim yn fêl i gyd. Un diwrnod, ti yw brenin y tŷ, ac wedyn, mae popeth yn newid.

A cat’s life isn’t always easy. One day, you’re king of the house, and then everything changes.

ISBN: 9781784230203

Cardiau Fflach Geiriau Bob Dydd

£9.99

Cerdiau fflach defnyddiol a lliwgar i blant a rhieni sy’n dysgu a darllen Cymraeg, yn cyflwyno geiriau a gwrthrychau syml, lliwiau a rhifau ynghyd â geirfa fer.

Colourful and useful flash cards for all children learning to talk and read in Welsh, presenting simple words and subjects, colours and numbers together with a short glossary.

ISBN: 9781855965294