Showing 1–16 of 18 results

Alecs Rider: 2. Pic Blanc

£7.99

Mae Alecs Rider, yr archysbïwr yn ei arddegau, yn ei ôl. Mae Alecs Rider, pedair ar ddeg oed, yn ôl yn yr ysgol yn ceisio addasu i’w fywyd dwbl newydd, a gwaith cartref dwbl. Ond mae gan MI6 gynlluniau eraill ar ei gyfer. Gyda chymorth dim byd heblaw ID ffug, a chasgliad newydd o ddyfeisiau cuddgwych, rhaid i Alecs ei gael ei hun i mewn i’r Academi. Addas i ddarllenwyr 9-14 oed.

Alecs Rider, the 14 year old boy recruited as a spy against his will is back at school, where he tries to adapt to his new double life, and to double homework. MI6 has other plans for him, and with the help of a fake ID and a collection of new camouflage devices, Alecs has to gain access to a boy’s Academy in the French Alps. Suitable for 9-14 year old readers.

ISBN: 9781855969599

Graffiti

£4.99

Nofel gyfoes am griw o ddisgyblion chweched dosbarth yn dysgu delio gyda phroblemau megis tensiynau cyfeillgarwch, yfed dan oed, beichiogrwydd arddegol, trais yn y cartref, marwolaeth a galar; i ddarllenwyr yn eu harddegau.

A contemporary novel about a crew of sixth form pupils who learn to deal with problems such as friendship tensions, under-age drinking, teenage pregnancy, violence in the home, death and grief; for teenage readers.

ISBN: 9781855966505 (1855966506)

Penteulu

£5.99

Addasiad Cymraeg o The Breadwinner. Arestiwyd tad Parvana gan filwyr y Taliban, a bellach hi sy’n gorfod gofalu am y teulu. Gan nad yw merched yn gallu gweithio yn Afghanistan, mae’n rhaid iddi gymryd arni i fod yn fachgen.

ISBN: 9781855968848

Plentyn y Stryd

£5.99

Addasiad Cymraeg o Streetchild. Mae strydoedd Llundain yn lle peryglus i fachgen bach geisio byw. Stori wir wedi’i seilio ar hanes plentyn amddifad a ysbrydolodd Dr Barnardo i sefydlu ei gartrefi.

ISBN: 9781855968479

Rebel

£6.99

Dilynaint i’r nofel Graffiti. Mae’n adrodd hynt a helynt merch newydd sy’n cyrraedd y chweched dosbarth yn Ysgol Caeglas, ac yn creu hafoc ymhlith y criw. Mae hi’n brydferth, yn hyderus ac yn hoff o fod yn ganolbwynt yr holl sylw. Mae’n achosi cryn densiwn rhwng y disgyblion.

A sequel to the novel Graffiti, which tells the tale of a new girl at Ysgol Caeglas’s sixth form who causes quite a stir upon her arrival. She’s pretty, confident and an attention-seeker. Her arrival sparks off tensions among the students.

ISBN: 9781855967427 (1855967421)

Streic y Penrhyn

£3.50

A colour illustrated series portraying life in Wales through the centuries by means of stories about the lives of various historical characters, to coincide with the History Curriculum for Key Stage 2 pupils. English versions of the stories are available.

ISBN: 9781855965584 (1855965585)

Tommy Barrow: Ifaciwi yng Nghymru

£3.50

Cyfres wedi ei darlunio’n lliwgar yn portreadu bywyd yng Nghymru ar hyd yr oesau drwy gyfrwng straeon am gymeriadau hanesyddol amrywiol, i gydfynd â’r Cwricwlwm Cenedlaethol ym maes Hanes i ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2. Mae fersiynau Saesneg o’r straeon ar gael.

A colour illustrated series portraying life in Wales through the centuries by means of stories about the lives of various historical characters, to coincide with the History Curriculum for Key Stage 2 pupils. English versions of the stories are available.

ISBN: 9781855965621 (1855965623)

Y Bachgen Gwyllt

£4.25

Pan ddaw’r Bachgen Gwyllt allan o’r goedwig, mae’n peri anhrefn ar bob llaw. Nofel i’r arddegau.

When the Wild Boy comes out of the forest, he causes chaos on all sides.

ISBN: 9781855961869 (1855961865)