Showing 1–16 of 165 results

Adeiladwyr Prysur / Busy Builders

£4.99

Gwthio, tynnu a throi … Mae cymaint o bethau hwyliog i’w gwneud yn y llyfr prysur hwn sy’n cyflwyno adeiladwyr prysur wrth eu gwaith!

Push, pull and turn … There are so many fun things to do in this busy book which presents busy builders at work!

ISBN: 9781855969957

Amser Bath! / Bathtime!

£4.99

Helpa’r babanod i gael bath!

Gwylia’r lluniau’n newid wrth iti dynnu’r tabiau yn y llyfr hwyliog hwn i’r plant lleiaf.

Delfrydol at ddatblygu cyd-drefniant llaw a llygad.

ISBN: 9781855968806

Amser Bwyd! / Mealtime!

£4.99

Helpa’r babanod i fwyta’u cinio!

Gwylia’r lluniau’n newid wrth iti dynnu’r tabiau yn y llyfr hwyliog hwn i’r plant lleiaf.

Delfrydol at ddatblygu cyd-drefniant llaw a llygad.

ISBN: 9781855968790

Babi Anifeiliaid

£4.99

Ble mae’r holl anifeiliaid yn cuddio? Fedri di ddod o hyd iddyn nhw? Mae lliwiau llachar a fflapiau hylaw yn helpu babanod i ddarganfod y byd o’u cwmpas.

ISBN: 9781855968677

Babi Bach / It’s a Little Baby

£5.99

Mae rhywun yn cuddio. Tybed pwy sydd yno? Babi bach sydd yno, ac arnat ti mae’n chwifio! Mae llawer o hwyl i’w gael wrth godi’r fflapiau yn y llyfr hwn i ganfod y babi sy’n cuddio. Llyfr dwyieithog gyda’r cyfieithad Cymraeg gan Elin Meek.

Somebody’s hiding. I wonder who. It’s a little baby and he’s waving at you. Your child will have hours of fun lifting the flaps in this book to find the baby who’s hiding. A bilingual book with the Welsh translation by Elin Meek.

ISBN: 9781784230609

Out Of Stock

Babi Cyffwrdd a Theimlo: Geiriau Cyntaf/First Words

£3.99

Tedi blewog, llwy lyfn … Caiff Babi sawl cyfle i gyffwrdd a theimlo gyda’r llyfr hyfryd a diogel hwn sy’n hybu dysgu cynnar.

Furry teddy, smooth spoon … There are all sorts of textures for baby to explore in this safe and charming book that encourages early learning.

ISBN: 9781784230623