Dref Wen

Dref Wen yw prif gyhoeddwr llyfrau plant Cymru gydag amrywiaeth eang o deitlau Cymraeg ac yn y ddwy iaith sydd wedi bod wrth fodd plant Cymru ers dros 35 mlynedd. Rydyn ni’n canolbwyntio ar gynhyrchu addasiadau ardderchog a theitlau gwreiddiol i bob oedran. Rydym hefyd yn cynhyrchu argraffiadau Cymraeg o lyfrau cymeriadau enwog fel Tomos y Tanc a Bob The Builder.

Yn ddiweddar, mae Dref Wen wedi symud i faes cyhoeddi oedolion ac mae’n prysur ddatblygu enw da am gynhyrchu hunangofiannau dadlennol gan rai o enwogion Cymru megis Huw Ceredig a Heather Jones.

Rydyn ni hefyd yn cyhoeddi deunydd i gefnogi’r Cwricwlwm Cenedlaethol yng Nghymru gan gynnwys ein cyfresi Welsh History Stories a Practising Belief sydd wedi cael llawer o ganmoliaeth.

Llyfrau Plant

Out Of Stock

‘Dyn Ni yn Mynd i Hela Arth

£5.99

‘Dyn ni yn mynd i hela arth. ‘Dyn ni yn mynd i ddal un cry. Ers chwarter canrif bellach mae darllenwyr wedi bod yn swishi swashio a splashi sploshio’u ffordd yn hapus swnllyd drwy’r stori anfarwol hon. Dyma lyfr fydd yn cydio yn nychymyg plant a rhieni ym mhobman am flynyddoedd lawer.

‘We’re going on a bear hunt, we’re going to catch a big one.’ Children have been swishing and swashing, splashing and sploshing their way through this unforgettable story for a quarter of a century. A tale of a wonderful family outing that continues to grip the imagination of children and parents everywhere.

ISBN: 9781784230159

Abracadabra (Barddoniaeth)

£3.95

Casgliad o gerddi hwyliog darluniadol yn llawn dychymyg a doniolwch yn cyflwyno pob math o gymeriadau eithafol.

A collection of illustrated entertaining poems full of imagination and humour presenting a variety of extreme character.

ISBN: 9781855965126 (1855965127)

Adeiladwyr Prysur / Busy Builders

£4.99

Gwthio, tynnu a throi … Mae cymaint o bethau hwyliog i’w gwneud yn y llyfr prysur hwn sy’n cyflwyno adeiladwyr prysur wrth eu gwaith!

Push, pull and turn … There are so many fun things to do in this busy book which presents busy builders at work!

ISBN: 9781855969957

Alecs Rider: 2. Pic Blanc

£7.99

Mae Alecs Rider, yr archysbïwr yn ei arddegau, yn ei ôl. Mae Alecs Rider, pedair ar ddeg oed, yn ôl yn yr ysgol yn ceisio addasu i’w fywyd dwbl newydd, a gwaith cartref dwbl. Ond mae gan MI6 gynlluniau eraill ar ei gyfer. Gyda chymorth dim byd heblaw ID ffug, a chasgliad newydd o ddyfeisiau cuddgwych, rhaid i Alecs ei gael ei hun i mewn i’r Academi. Addas i ddarllenwyr 9-14 oed.

Alecs Rider, the 14 year old boy recruited as a spy against his will is back at school, where he tries to adapt to his new double life, and to double homework. MI6 has other plans for him, and with the help of a fake ID and a collection of new camouflage devices, Alecs has to gain access to a boy’s Academy in the French Alps. Suitable for 9-14 year old readers.

ISBN: 9781855969599

Dod i adnabod y wefan

Mae’r wefan hon wedi’u dylunio i arwain rhieni i wneud i ddewis y llyfrau cywir i’w plant ac i helpu athrawon i ddod o hyd i’r adnoddau sydd eisiau arnyn nhw i’r ystafell ddosbarth.

Rydyn ni wedi gosod y teitlau fesul categori fel y gallwch chwilio yn ôl eich gofynion. Er enghraifft, os ydych chi eisiau dod o hyd i lyfr sy’n addas i blant tair i bump oed, cliciwch ar y ddolen “Oedran 3 – 5”. Os ydych chi’n chwilio am lyfrau bwrdd yn y ddwy iaith, cliciwch ar y ddolen briodol ac ati. Mae’n bosib y bydd rhai llyfrau ymddangos mewn sawl categori e.e. mae’n bosib y bydd Llyfrau dwyieithog ymddangos o dan gategori Dysgwyr yn ogystal.

Dewis y llyfr cywir

Chi sy’n adnabod eich plant orau – beth sy’n ennyn yr ymateb gorau ganddyn nhw a beth maen nhw’n debygol o’i fwynhau. Os ydych chi’n gwybod beth rydych chi eisiau ond yn methu dod o hyd i deitl penodol, mae croeso i chi anfon neges e-bost i post@drefwen.com ac fe wnawn ein gorau glas i ddod o hyd i’r llyfrau cywir i chi.